Adnoddau Cymraeg
Welsh Language Assets

Apel Daeargryn Twrci-Syria DEC 

llinell amser - appeal timeline

Enw'r Apêl - Appeal Name:  Apêl Daeargryn Twrci-Syria

Cod yr Apêl - Appeal Code: A027

Dyddiad lansiad -Launch date: 00:01 Thursday 9th February 2023

Diwedd yr Apêl - End date: 23:59 31st May 2024


Adnoddau allweddol 

Dolenni Arian - Money Handles 

Amserlen darlledu - Broadcast Schedule

Broadcast Schedule (24/02)


Manylion Banc - Bank Details:

Appeal Code / Destination Code: A027

Barclays Bank 

Account name: DEC Earthquake Appeal

Sort code: 20-00-00

Account number: 43072517

IBAN: GB28 BARC 200000 43072517

SWIFT: BARCGB22

Rhif ffon yr Apêl -
Appeal Donation Line: 

0370 60 60 610 


COPI

Llythyr Diolch - Thank You Copy

Sylwadau / cwestiynau?Questions/comments?  sstephen@dec.org.uk


Image Credit: xxxx